Hvordan søker du om utenlandsopphold?

Slik går du fram når du skal søke om å reise ut på utenlandsopphold:

  1. Kontakt lærebedriften din og informer om at du ønsker å søke om å reise ut på et utenlandsopphold.
  2. Hvis arbeidsgiveren din ikke har innvendinger, kan du fylle ut søknadskjemaet.
  3. Når vi har mottatt søknaden din, blir du invitert til et intervju på Teams. På den måten blir vi bedre kjent med deg. Du blir også kjent med oss, og kan få svar på det du lurer på.
  4. Etter at du har vært på intervju, må du lage en Europass CV som du sender til oss. Husk at denne må være på engelsk.
  5. Etter intervjuet ringer vi referansene dine. 
  6. Hvis du får tilbud om å reise ut på utenlandsopphold, får du en bekreftelse fra oss med en svarfrist. 
  7. Både du og lærebedriften må skrive under og returnere svarskjema til oss. 
  8. Vi prøver – så langt det lar seg gjøre – å oppfylle ditt ønske om hvilket land du vil reise til. Vi samordner detaljene rundt oppholdet med samarbeidspartneren vår på destinasjonen.

Se søknadsfristene