Europass CV

Alle som søker blir invitert til intervju. Etter intervjuet ønsker vi at du lager og sender oss en Europass CV. Dette er en CV som brukes som standard i mange europeiske land. 

Slik går du fram:

  1. Gå til Europass CV
  2. Velg: "Create your free Europass"
  3. Les informasjonen nøye. Husk å skrive CV-en på engelsk.
  4. Husk det er viktig å beskrive hvilke arbeidsoppgaver du har nå/har gjort i de forskjellige jobbene. Lærlingjobben er selvfølgelig den viktigste!
  5. Husk at på bakgrunn av CV-en din, så finner vår samarbeidspartner i utlandet arbeidssted til deg.
  6. Send din Europass CV til oss: postis@innlandetfylke.no