Søknadsskjema for lærlinger

Lærlinger kan søke om å ta 14 uker av læretida i et annet land i Europa. 

Neste søknadsfrist er 15. mars 2024

Søknadsfristen 15. mars gjelder for utreise fra september til desember 2024.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig fra 15. februar til 15. mars 2024.

Slik går du fram når du skal søke om utenlandsopphold