Søknadsskjema for lærlinger

Lærlinger kan søke om å ta 14 uker av læretida i et annet land. 

Søknadsfrist 15. mars 2023

Søknadsfristen 15. mars gjelder for utreise fra september til desember 2023.

Slik går du fram når du skal søke om utenlandsopphold

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i perioden 15. februar til 15. mars.

Til toppen