Søknadsskjema for lærlinger

Lærlinger kan søke om å ta 14 uker av læretida i et annet land. 

Søknadsfrist 15. september 2022

Søknadsfristen 1. september gjelder for utreise fra januar til april 2023.

Slik går du fram når du skal søke om utenlandsopphold

Søknadsskjema om praksisopphold i utlandet for lærlinger

Felt merket med * må fylles ut
Til toppen