Søknadsskjema for lærlinger

Lærlinger kan søke om å ta 14 uker av læretida i et annet land i Europa. 

Søknadsfrist 15. september 2023

Søknadsfristen 15. september gjelder for utreise fra januar til april 2024.

Slik går du fram når du skal søke om utenlandsopphold

Digitalt søknadsskjema

Du logger deg inn med ID-porten.

Lenke til søknadsskjemaet legges ut 15. august 2023 og er tilgjengelig fram til fristen 15. september.