Søknadsskjema for lærlinger

Lærlinger kan søke om å ta 14 uker av læretida i et annet land i Europa. 

Neste søknadsfrist er 15. september 2024

Søknadsfristen 15. september gjelder for utreise fra januar til april 2025.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig fra 15. august til 15. september. 

Slik går du fram når du skal søke om utenlandsopphold