Søknadsskjema for lærlinger

Lærlinger kan søke om å ta 14 uker av læretida i et annet land. 

Søknadsfrist 15. mars 2022

Søknadsfristen 15. mars gjelder for utreise fra september til desember 2022.

Slik går du fram når du skal søke om utenlandsopphold

Til toppen