Søknadsskjema for lærlinger

Lærlinger kan søke om å ta 14 uker av læretida i et annet land. 

Søknadsfrist  onsdag 15. september 2021

Frist for å søke om utreise våren 2022 er 15. september 2021. Du reiser ut fra januar til april 2022. 

Søknadsskjemaet er tilgjengelig på denne siden fra mandag 16. august til onsdag 15. september.

Hvordan søke?

Til toppen