Oppfølgingsbesøk for instruktører, faglig leder og opplæringskontor

Internasjonalt servicekontor dekker reise og hotell i 2–3 dager for instruktører/fagansvarlige som ønsker å følge opp lærlingen sin i utlandet.

Mulighet for besøk hos lærling våren 2022

Vi åpner for besøk hos lærlinger på praksisopphold i Europa våren 2022. Vi vil kun ha mulighet for å tilby et begrenset antall besøk våren 2022. Vi vil gi en rask tilbakemelding på søknaden. 

Praksisopphold høsten 2022

Vi håper å kunne invitere flere veiledere/faglig ledere og opplæringskontor på oppfølgingsreiser høsten 2022, når smittesituasjonen med covid-19 forhåpentligvis har bedret seg.  

Én person per bedrift

Som hovedregel dekker vi utgifter til reise og overnatting for én person per bedrift eller opplæringskontor. 

Vi har ikke økonomi eller mulighet til at alle som søker får mulighet til å reise.  

Fellesturer halvvegs i oppholdet

Vi arrangerer fellesturer for faglige ledere/instruktører for besøk hos lærlingene og bedriftene. Internasjonalt servicekontor sørger for det praktiske rundt besøkene og bestiller hotell og flybillett.

Reisene arrangeres når lærlingen er halvvegs i oppholdet. Da har lærlingen blitt kjent i området og i jobben og kan gi en god beskrivelse av hvordan ting fungerer.

Søknadsfrist 

Du må søke senest 1 måned før planlagt fellestur. Tidspunkt for reisene blir lagt ut på våre hjemmesider og sendt ut som informasjon på e-post.

Vi minner om at påmeldingen er bindende etter at fly og hotell er bestilt. Ved avbestilling etter det, må du betale for utgiftene som er påløpt.

I søknadsskjemaet skriver du hvorfor du ønsker å besøke lærlingen og hva du håper å få ut av et slikt opphold. 

Fyll ut søknadsskjema for instruktører

Til toppen