Søknad om oppfølgingsbesøk

Vi åpner opp for at de som har en lærling på praksisopphold i Europa kan søke om å reise på oppfølgingsbesøk. Frist for besøk våren 2023 gikk ut 6. januar.

Instruktør/faglig leder og opplæringskontor kan søke om å delta på fellesreise for å besøke lærlingen i utlandet. Reisene arrangeres når lærlingen er halvvegs i oppholdet. Du må søke 1 måned før oppsatt fellesreise.

Les mer om oppfølgingsbesøk for instruktører

Slik søker du

Fyll ut og send inn søknadsskjemaet under. Du får tilbakemelding på om vi kan tilby deg å bli med på oppfølgingsbesøk.