Reise ut som lærling til Europa

Det er mange gode grunner til å dra til utlandet for arbeidsutplassering.

Når kan du reise ut?

Du kan reise ut i ditt andre læreår, grunnen til det er at du da skal ha tilegnet deg god fagkunnskap før du reiser til utlandet.

Høsten eller våren

Du kan reise ut enten på høsten og  våren.

Reiser du ut på høsten så er dette i begynnelsen av september og du kommer hjem i midten av desember. Utreise på våren er i begynnelsen av januar og hjemreise i midten av april. Vi kan gjøre unntak ved behov.

Husk å søke innen søknadsfristen

Hvor lenge varer utenlandsoppholdet?

Oppholdet varer i 13-14 uker. Du er tre uker på språkopplæring og 11 uker på arbeidsutplassering i bedrift.

Reiser du til engelskspråklige land (Malta og Irland), får du 1-2 uker på språkskole og resterende uker i bedrift.

Reiser du til Danmark skal du ikke på språkkurs, og vil tilbringe alle ukene i bedrift. 

Blir oppholdet godkjent som en del av læretida?

Ja, oppholdet blir godkjent som en del av læretida. Du får altså ikke forlenget læretida dersom du reiser til utlandet.

Hva skjer om du avbryter oppholdet underveis?

Dersom du avbryter oppholdet før tiden uten gyldig grunn, må du tilbakebetale stipendet fra Internasjonalt servicekontor, helt eller delvis.

Ved avbrudd på grunn av sykdom, skade eller kriminelle handlinger, må du sende oss legeerklæring eller eventuelt politierklæring.

Hvorfor reise ut?

Du lærer språk og kultur

To åpenbare grunner er språkopplæring og interkulturell kompetanse. Varigheten av oppholdet er av betydning; desto lengre oppholdet er, jo bedre blir forståelsen av språket og kulturen i landeet.

Personlig utvikling

Et viktig aspekt er den personlige utviklingen for deg som lærling. Evnen til å tilpasse seg nye omgivelser, lære seg til å ta initiativ, bli mer tolerant og moden er nøkkelord i denne forbindelse. Når du drar til utlandet, er du nødt til å gjøre ”justeringer” i atferden din, både personlig og profesjonelt. En utplassering i utlandet er svært effektiv for å tilegne seg slike ferdigheter.

Internasjonal kunnskap

Virksomheter, skoler og myndigheter fremhever betydningen av å ha arbeidstakere med internasjonal bakgrunn. Det er også stor interesse blant unge mennesker for å reise og arbeide i utlandet. Det er en naturlig konsekvens av økt globalisering og at det har blitt enklere å reise. Kanskje gjelder også eksempelets makt: Du ser at andre reiser. 

Oppfylle drømmer

Reising er sett på som et middel til ”å få oppfylt sine drømmer”. Du gjør noe helt annet enn det du pleier i en periode, og dun tilegner seg ny kunnskap og får nye erfaringer.

Enklere neste gang

Positive erfaringer med Praksisopphold i utlandet senker terskelen for senere studier eller arbeidsperioder i utlandet. Har du gjort det før, er det enklere å kaste seg ut i det igjen. Et utenlandsopphold gir deg en god basis for forståelse av andre kulturer, også om du reiser et annet sted neste gang.