Reise ut som lærling til Europa

Det er mange gode grunner til å dra til utlandet for arbeidsutplassering.

Når kan du reise ut?

Du kan reise ut i ditt andre læreår, grunnen til det er at du da skal ha tilegnet deg god fagkunnskap før du reiser til utlandet.

Høsten eller våren

Du kan reise ut enten på høsten og  våren.

Reiser du ut på høsten så er dette i begynnelsen av september og du kommer hjem i midten av desember. Utreise på våren er i begynnelsen av januar og hjemreise i midten av april. Vi kan gjøre unntak ved behov.

Husk å søke innen søknadsfristen

Hvor lenge varer utenlandsoppholdet?

Oppholdet varer i 13-14 uker. Du starter oppholdet med språkopplæring før arbeidsutplassering i bedrift.

Blir oppholdet godkjent som en del av læretida?

Ja, oppholdet blir godkjent som en del av læretida. Du får altså ikke forlenget læretida dersom du reiser til utlandet.

Hva skjer om du avbryter oppholdet underveis?

Dersom du avbryter oppholdet før tiden uten gyldig grunn, må du tilbakebetale stipendet fra Internasjonalt servicekontor, helt eller delvis.

Ved avbrudd på grunn av sykdom, skade eller kriminelle handlinger, må du sende oss legeerklæring eller eventuelt politierklæring.

Hvorfor reise ut?

Du lærer språk og kultur

To åpenbare grunner er språkopplæring og interkulturell kompetanse. Varigheten av oppholdet er av betydning; desto lengre oppholdet er, jo bedre blir forståelsen av språket og kulturen i landet.

Personlig utvikling

En viktig ting er den personlige utviklingen for deg som lærling. Evnen til å tilpasse deg nye omgivelser, lære seg til å ta initiativ, bli mer tolerant og moden er nøkkelord.

Når du drar til utlandet, er du nødt til å gjøre ”justeringer” i atferden din, både personlig og profesjonelt. En utplassering i utlandet er en god måte til å bli bedre på dette.

Internasjonal kunnskap

Mange bedrifter syns det er viktig å ha ansatte med erfaring fra utlandet. Du stiller sterkere i arbeidsmarkedet etter at du har hatt læretid i Europa.

Gjøre noe helt annet

Du gjør noe helt annet enn det du pleier i en periode. Å jobbe og bo i et annet land er å leve dagliglivet et annet sted enn du pleier. Det kan være krevende og skummelt, men også morsomt og spennende!

Enklere neste gang

Positive erfaringer med praksisopphold i utlandet senker terskelen for senere studier eller arbeidsperioder i utlandet. Har du gjort det før, er det enklere å kaste seg ut i det igjen. Et utenlandsopphold gir deg bedre forståelse av andre kulturer.