Reise ut som lærling til Europa

Det er mange gode grunner til å dra til utlandet for arbeidsutplassering.

Når kan du reise ut?

Vi sender hovedsakelig ut lærlinger som er i sitt andre lærlingår. Dette er blant annet for at du skal ha tilegnet deg god fagkunnskap hjemme i Norge før du reiser til utlandet.

Høsten eller våren

Vi sender ut lærlinger to ganger i året, på høsten og på våren.

De som reiser ut på høsten reiser i begynnelsen av september og kommer hjem i midten av desember. Utreise på våren er i begynnelsen av januar og hjemreise i midten av april. Ved spesielle omstendigheter gjøres unntak.

Husk å søke innen søknadsfristen

Hvor lenge varer utenlandsoppholdet?

Oppholdet varer i 14 uker. Du er tre uker på språkkurs og 11 uker på arbeidsutplassering i bedrift.

Reiser du til engelskspråklige land (Storbritannia og Irland), får du to uker på språkskole og 12 uker i bedrift.

Reiser du til Danmark skal du ikke på språkkurs, og vil tilbringe alle 14 ukene i bedrift. 

Blir oppholdet godkjent som en del av læretida?

Ja, oppholdet blir godkjent som en del av læretida. Du får altså ikke forlenget læretida dersom du reiser til utlandet.

Hva skjer om du avbryter oppholdet underveis?

Dersom du avbryter oppholdet før tiden uten gyldig grunn, må du tilbakebetale stipendet fra Internasjonalt servicekontor, helt eller delvis.

Ved avbrudd på grunn av sykdom, skade eller kriminelle handlinger, må du sende oss legeerklæring eller eventuelt politierklæring.

Mange valgmuligheter

Skoler, myndigheter og europeiske mobilitetsprogrammer, slik som for eksempel Erasmus+, gir deg muligheter til å velge mange ulike former for utenlandsopphold.

Hvorfor reise ut?

Du lærer språk og kultur

To åpenbare grunner er språkopplæring og det vi kaller ”interkulturell kompetanse”. Varigheten av oppholdet er selvfølgelig av betydning her; desto lengre oppholdet er, jo bedre blir forståelsen av språket og den utenlandske kulturen.

Personlig utvikling

Et viktig aspekt er den personlige utviklingen for deg som lærling. Evnen til å tilpasse seg nye omgivelser, lære seg til å ta initiativ, bli mer tolerant og moden er nøkkelord i denne forbindelse. Når du drar til utlandet, er du nødt til å gjøre ”justeringer” i atferden din, både personlig og profesjonelt. En utplassering i utlandet er svært effektiv for å tilegne seg slike ferdigheter.

Internasjonal kunnskap

Virksomheter, skoler og myndigheter fremhever betydningen av å ha arbeidstakere med internasjonal bakgrunn.

Det er også stor interesse blant unge mennesker for å reise og arbeide i utlandet. Det er en naturlig konsekvens av økt globalisering og at det har blitt enklere å reise. Kanskje gjelder også eksempelets makt: Du ser at andre reiser. 

Oppfylle drømmer

Reising er sett på som et middel til ”å få oppfylt sine drømmer”. Man gjør noe helt annet enn det man pleier i en periode, og man tilegner seg ny kunnskap og får nye erfaringer.

Enklere neste gang

Positive erfaringer med arbeidsutplassering i utlandet senker terskelen for senere studier eller arbeidsperioder i utlandet. Har du gjort det før, er det enklere å kaste seg ut i det igjen. Et utenlandsopphold gir deg en god basis for forståelse av andre kulturer, også om du reiser et annet sted neste gang.

Til toppen