Om Internasjonalt servicekontor

Internasjonalt servicekontor gir lærlinger i Innlandet muligheten til å ta tre måneder av læretiden i et land i Europa.

Internasjonalt servicekontor sender årlig ut om lag 60-70 lærlinger til ulike land i Europa. Målet er å stimulere til økt internasjonalt samarbeid for lærlinger og lærebedrifter i regionen.

I tillegg til utenlandsopphold for lærlinger, tilbyr vi instruktører og faglige ledere muligheten til å reise ut og besøke lærlingen sin under utenlandsoppholdet. Tilbudet er finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+.

Kontorets målsetting

Internasjonalt servicekontor har som mål å styrke regionens posisjon internasjonalt. Kontorets hovedoppgave er å koordinere prosjekter knyttet opp mot internasjonalisering, først og fremst utplassering og utveksling av lærlinger og unge arbeidstakere. Finansieringen skjer med Erasmus+-midler.

Målsettingen er å gi lærlingene i Innlandet mulighet til å tilegne seg språklig og kulturell kunnskap, samtidig som de får økt faglig kompetanse ved å praktisere faget sitt i et annet land og under andre forutsetninger. Det er også positivt og viktig å skape internasjonale kontakter for bedrifter i Innlandet.

Les mer om:

En del av Innlandet fylkeskommune

Internasjonalt servicekontor begynte sin virksomhet i 2002 etter initiativ fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for håndverks- og industrifag på Gjøvik. Under forutsetning av at kontoret primært skulle jobbe med internasjonalisering for lærlinger, ble Oppland fylkeskommune med som en viktig bidragsyter i en tidlig fase. Fra 1. januar 2006 ble Hedmark fylkeskommune med.

Nå er kontoret en del av Innlandet fylkeskommune.

Kontoret har to medarbeidere i tillegg til egen lærling innen reiselivsfaget.

Charter

Kontoret har fått tildelt "Charter" fra koordinerende organ av Erasmus+programmet her i Norge, DIKU.

De sier: "Charter blir gitt institusjoner som har vist evne til å gjennomføre gode mobilitetsprosjekt av høy kvalitet. Charter betyr at deres institusjon kan sende inn forenklede søknader på Erasmus+prosjekt i årene 2021–2027."

VET Mobility Charter er et kvalitetsstempel for samarbeid innen Erasmus+-programmet. - Klikk for stort bilde