Om Internasjonalt servicekontor

Internasjonalt servicekontor gir lærlinger i Innlandet muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa.

Internasjonalt servicekontor sender årlig ut om lag 50–60 lærlinger til ulike land i Europa. Målet er å stimulere til økt internasjonalt samarbeid for lærlinger og lærebedrifter i regionen.

I tillegg til utenlandsopphold for lærlinger, tilbyr vi faglige ledere/instruktører og opplæringskontor til å reise ut og besøke lærlingen under utenlandsoppholdet. Tilbudet er finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+.

Kontorets målsetting

Internasjonalt servicekontor har som mål å styrke regionens posisjon internasjonalt. Kontorets hovedoppgave er å koordinere prosjekter knyttet opp mot internasjonalisering, først og fremst utplassering og utveksling av lærlinger og unge arbeidstakere. Finansieringen skjer med Erasmus+ midler.

Målsettingen er å gi lærlingene i Innlandet mulighet til å tilegne seg språklig og kulturell kunnskap, samtidig som de får økt faglig kompetanse ved å praktisere faget sitt i et annet land og under andre forutsetninger. Det er også positivt og viktig å skape internasjonale kontakter for bedrifter i Innlandet.

Les mer om:

En del av Innlandet fylkeskommune

Internasjonalt servicekontor begynte sin virksomhet i 2002 etter initiativ fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for håndverks- og industrifag på Gjøvik. Under forutsetning av at kontoret primært skulle jobbe med internasjonalisering for lærlinger, ble Oppland fylkeskommune med som en viktig bidragsyter i en tidlig fase. Fra 1. januar 2006 ble Hedmark fylkeskommune med.

Nå er kontoret en del av Innlandet fylkeskommune.

Kontoret har to medarbeidere i tillegg til egen lærling innen reiselivsfaget.

Erasmus+  

Programmet Reis ut - læretid i Europa finansieres gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+. Innlandet fylkeskommune er en akkreditert institusjon innenfor Erasmus+ programmet.