Praksisopphold i Europa utsettes til 2021

Klikk for stort bilde28 lærlinger var klare for å  tilbringe 3 måneder av læretiden hos en arbeidsgiver i Europa. COVID-19 satte en stopper for utreise i september. 

Usikker situasjon

- Den usikre situasjonen med smitteoppblomstring i Europa har gjort at alle utenlandsopphold er avlyst i høst, sier Solveig Ljødal hos Internasjonalt servicekontor. - Det var veldig leit å måtte avlyse, en situasjon vi i det lengste håpet på å slippe, tilføyer  Ljødal. Ljødal tilføyer at de er i gang med å planlegge for å sende ut lærlinger våren 2021 hvis situasjonen med Korona tillater det.  

Tilbud om ny utreise

Alle de 28 lærlingene som ikke får reist nå i høst har fått tilbud om å reise på utenlandsopphold i januar 2021. De fleste har takket ja til dette.

Fakta om Reis ut - praksis i Europa

Lærlinger i Innlandet kan søke om å leve og jobbe i et europeisk land i 3 måneder. Oppholdet varer i 13-14 uker og utreise er enten i januar eller i september. Praksisopphold i utlandet er en del av fylkeskommunenes tilbud til lærlinger i Innlandet og finansieres gjennom EU midlene Erasmus+.

Til toppen