Faglært i reiselivsfaget

Innlandet fylkeskommune har over 100 lærlinger ansatt. 50 av disse tar fagbrevet i løpet av sommeren. 

Hans Martin Hellum Danielsen bestod fagprøven i reiselivsfag med glans.  - Klikk for stort bildeHans Martin Hellum Danielsen bestod fagprøven i reiselivsfag med glans. Internasjonalt servicekontor Hans Martin Hellum Danielsen bestod fagprøven i reiselivsfaget med beste karakter.  Han har vært lærling på Internasjonalt servicekontor siden august 2018.

– Det har vært en spennende reise der jeg har lært mye, smiler den ferske fagarbeideren.

– I løpet av læretiden har jeg fått mulighet til å besøke alle byene kontoret sender lærlinger til. Jeg er glad i å reise og oppleve nye steder og det har jeg virkelig fått mulighet til, sier Hans Martin med et smil. 

Kjent med Innlandet 

Det er mange oppgaver som skal ivaretas på Internasjonalt servicekontor i forbindelse med utsendelse av lærlinger, og Hans Martin har vært involvert i oppgaver i andre avdelinger i fylkeskommunen. Han har også vært på studieturer i Innlandet og blitt kjent med egen region.

Spennende læretid

Hans Martin synes læretiden på Internasjonalt servicekontor både har vært spennende og lærerik

– Som lærling har jeg hatt mange og varierte oppgaver. Jeg har stått på stand for Oppland fylkeskommune på bokmesse i Frankfurt. Bokmessen er et kjempearrangement internasjonalt med hundretusenvis av besøkende hvert år. Her fikk jeg brukt språk, lært mye om promotering av norsk reiseliv i utlandet og møtt mange mennesker. Dette fikk jeg være med på gjennom reiselivsrådgiver i fylkeskommunen, Liv Bjerke. Gjennom henne har jeg fått oppleve mye annet i reiselivet så det har vært veldig lærerikt og gøy, forteller Hans Martin fornøyd.

14 uker i Freiburg,Tyskland

Alle lærlinger i Innlandet kan søke om utenlandspraksis i løpet av læretiden. Lærlingene får mulighet til å jobbe og bo i utlandet i 14 uker. Oppholdet starter med språkopplæring i 2-3 uker. Hans Martin reiste til Freiburg i Tyskland.

– Hvis jeg skulle plukke ut det beste med læretiden min så må jeg si det å få reise mye og oppleve nye steder har vært utrolig gøy. Jeg har møtt og blitt kjent med mange nye mennesker som sitter igjen som gode minner. Utenlandsoppholdet mitt på 14 uker i Freiburg, er utvilsomt noe av det jeg tenker tilbake på med mye glede, svarer Hans Martin entusiastisk.

Fremtidig jobb i reiseliv

Det er mange lærlinger som velger å gå påbygg etter at de har tatt fagbrev, Hans Martin setter seg også på skolebenken.

– Det blir ett år på skolebenken. Deretter har jeg lyst til å bo i utlandet og jobbe som reiseleder en periode, sier Hans Martin.

Reis ut

Internasjonalt servicekontor sender ut 60-70 lærlinger i året på praksisopphold i Europa. Alle lærlinger i Innlandet kan søke om å reise ut i siste del av læreperioden. Oppholdet varer i 14 uker. 

Til toppen