Vi planlegger for at lærlinger fra Innlandet skal kunne reise ut i 2021. Søknadsskjema ligger tilgjengelig frem til 1. september. 

28 lærlinger var klare for å  tilbringe 3 måneder av læretiden hos en arbeidsgiver i Europa. COVID-19 satte en stopper for utreise i september. 

Hans Martin Hellum Danielsen bestod fagprøven i reiselivsfag med glans.

Innlandet fylkeskommune har over 100 lærlinger ansatt. 50 av disse tar fagbrevet i løpet av sommeren. 

EU-flagget

33 lærlinger fra Innlandet har fått tilbud om å bo og jobbe i utlandet til høsten.

Nikolas Emil Hole Thunestvedt

Nikolas Emil Hole Thunestvedt, reiselivslærling på Rondane høyfjellshotell, har hatt innholdsrike måneder i Bournemouth, England.

Solveig Ljødal ved Internasjonalt servicekontor

Det er rekordmange lærlinger i Innlandet som har søkt om å ta deler av læretiden i utlandet. 

Til toppen