Maltahatter

Rekordmange har ønske om å ta deler av læretiden i Europa.

Europa åpner opp og du som er lærling i Innlandet kan reise på 13-14 ukers opphold i Europa.

Har du tenkt å søke praksisopphold i utlandet til høsten? Nå nærmer det seg søknadsfrist.

Alle utenlandsopphold gjennom Internasjonalt servicekontor er avlyst frem til høsten 2021.

 

 

Irene O'Connor og Margaret Greaney

Hos Green Horizons har overgangen fra travle til stille dager på hjemmekontor vært en ny erfaring.

28 lærlinger var klare for å  tilbringe 3 måneder av læretiden hos en arbeidsgiver i Europa. COVID-19 satte en stopper for utreise i september. 

Hans Martin Hellum Danielsen bestod fagprøven i reiselivsfag med glans.

Innlandet fylkeskommune har over 100 lærlinger ansatt. 50 av disse tar fagbrevet i løpet av sommeren. 

EU-flagget

33 lærlinger fra Innlandet har fått tilbud om å bo og jobbe i utlandet til høsten.

Nikolas Emil Hole Thunestvedt

Nikolas Emil Hole Thunestvedt, reiselivslærling på Rondane høyfjellshotell, har hatt innholdsrike måneder i Bournemouth, England.

Solveig Ljødal ved Internasjonalt servicekontor

Det er rekordmange lærlinger i Innlandet som har søkt om å ta deler av læretiden i utlandet. 

Til toppen