Hospitering i utlandet for yrkesfaglærere

Internasjonalt servicekontor tilbyr hospitering i et europeisk land for lærere innen fag- og yrkesopplæring på videregående skoler i Innlandet.

Skolene kan søke om undervisnings-, opplærings-, hospitant- eller praksisopphold hos en partnerorganisasjon/skole/bedrift i et annet europeisk land for ansatte innen fag- og yrkesopplæring.

Dette er et prosjekt gjennom Erasmus+ som kalles mobilitet for ansatte i fag- og yrkesopplæringen. 
Les mer om mobilitet for ansatte på doku.no

Skolen søker

Skolen søker på vegne av én eller flere lærere, fra ett eller flere program.

Den enkelte lærer kan ikke søke på egne vegne. Mobilitetsprosjektene skal inngå i en helhetlig plan for kompetanseheving for hele organisasjonen. Det skal også foreligge en plan for hvordan erfaringene fra oppholdet skal deles med de andre ansatte.

Hvorfor er mobilitet viktig?

Erasmus+ programmet gir fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner mulighet til å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner på et internasjonalt nivå – en anledning til å lære av de beste på sine felt.

Ansatte kan heve sin kompetanse og utveksle erfaringer med kollegaer i andre land. Mobilitet kan for eksempel brukes i forbindelse med opparbeiding av et nytt fagfelt, nye undervisningsmetoder eller opplæring knyttet til ny og relevant teknologi.

Hvor kan man reise?

Man kan reise til de fleste europeiske landene.

Skolen kan gjerne bruke en kontakt/skole/bedrift de allerede har et samarbeid med, alternativt benytte seg av Internasjonalt servicekontor sitt nettverk av kontakter i Europa.

Varighet på oppholdet

Varigheten kan i henhold til Erasmus+ være minimum 2 dager og maksimum 2 måneder. Internasjonalt servicekontor vil i ta utgangspunkt i 1 ukes opphold, men er åpne for kortere eller lengre opphold.

Hva får man hjelp og støtte til?

Erasmus+ stipendet dekker reise- og bokostnader knyttet til oppholdet i utlandet.

Skolene kan bruke hospiteringsmidler til å dekke merutgifter.

Internasjonalt servicekontor vil kunne bistå med organisering og være ansvarlig for rapportering av prosjektet.

Kontakt oss eller send inn søknadsskjemaet

Skoler som ser at denne typen internasjonalisering kan integreres i skolens plan for kompetanseheving på ett eller flere områder, kan kontakte oss eller sende inn søknadsskjemaet.

Gå til søknadsskjemaet for mobilitet for ansatte