Kostnad og lønn

Alle som reiser ut får gjennom Erasmus+ dekket reise til/fra Oslo Lufthavn og destinasjonen i utlandet, språkkurs og boutgifter.

Koster programmet penger?

Alle som reiser ut med Internasjonalt servicekontor får et Erasmus+ stipend som dekker flyreisen til og fra destinasjonen, boutgifter og forsikringer.

Allikevel er det selvfølgelig fornuftig å spare seg opp litt penger selv, slik at du har muligheten til å oppleve masse spennende der du kommer! 

Lånekassen

Du har rett til et reisestipend av lånekassen mens du er på utenlandsopphold i tillegg til Erasmus+ stipendet. Dette stipendet må du søke om hos Statens Lånekassse. 

Har jeg krav på lønn mens jeg er i utlandet?

Nei, du har ikke krav på lønn fra verken norsk eller utenlandsk arbeidsgiver mens du er i utlandet. Noen arbeidsgivere ønsker imidlertid å støtte lærlingen økonomisk, fordi de ser på det som verdifullt med et utenlandsopphold. Dette er noe hver enkelt lærling må ta opp med arbeidsgiver. 

Hva skjer om jeg avbryter oppholdet underveis?

Dersom du avbryter oppholdet før tiden uten gyldig grunn, må du tilbakebetale stipendet fra Internasjonalt servicekontor, helt eller delvis.

Ved avbrudd på grunn av sykdom, skade eller kriminelle handlinger, må legeerklæring, eventuelt politierklæring forelegges.