Jobb

Vi i Internasjonalt servicekontor jobber sammen med våre samarbeidspartner i utlandet for å finne gode praksisplasser til lærlinger som reiser ut.

Internasjonalt servicekontor samarbeider med lærlingen, bedriften i Norge, bedriften i utlandet og mottaksorganisasjonen i utlandet for å komme fram til en best mulig løsning for alle parter.

Når får jeg vite hvor jeg skal jobbe?

Vanligvis får du vite hvor du skal jobbe et par måneder før du skal reise. Dette vil variere litt, da det kan være vanskelig å finne arbeidsplasser for lærlinger i visse fag.

De aller fleste får vite land og sted de skal reise til i god tid før avreise, slik at de kan begynne å jobbe med språket så raskt som mulig.

Ulike krav til språkferdigheter

Det er verdt å merke seg at i noen yrker stilles det høyere krav til at en kan kommunisere på lokalspråket enn i andre yrker. Lærlinger i frisørfaget eller kontorfaget er eksempler på dette. Dette er fag hvor nøyaktig kommunikasjon er avgjørende for at en skal kunne gjøre en fullgod jobb.

I praktiske fag uten håndtering av kunder, klienter eller pasienter kan lærlingen gjøre bortimot fullgod jobb fra første dag. Dette forutsetter at lærlingen får en ansatt å forholde seg til og kommunisere med. Kroppsspråk og elementær språkkunnskap blir etter hvert utviklet til kommunikasjonsevne i løpet av praksisperioden.

Internasjonalt servicekontor sørger for at lærlingen får gode muligheter, som lærlingen selv må utnytte til det beste.

Hvordan oppføre seg på jobben?

De første dagene eller ukene på jobb er alltid vanskelige – det spiller ingen rolle hvor eller hvilket land du arbeider i.  Du blir voktet på av sjefen og av dine kolleger. Deres førsteinntrykk av deg er viktig.

Hvordan skape et godt førsteinntrykk?

Kle deg passende!

Tenk land, kultur og arbeidssted – spør deg for før du forlater Norge!

Husk navn

Når du presenterer deg selv, vær konsentrert, slik at du husker navn og posisjon på de du møter. Gjenta hvert navn for deg selv og forsøk å lage deg et system som gjør at du husker det.

Fast håndtrykk

Ha et fast håndtrykk. Det gir inntrykk av at du er en person å stole på.

Rak rygg

Når du sitter eller står, hold ryggen rett. Ikke vær en slappfisk!

Stol på deg selv

Når du gir et godt førsteinntrykk, vil du utstråle selvtillit. Minn deg selv på alt du har lært.

Hvordan legge opp de første ukene?

Vær opplagt på jobb

Tilrettelegg privatlivet ditt slik at du kan konsentrere deg om den nye jobben. Ikke vær oppe seint i dagene før jobbstart. Begrens festlighetene, sørg for å være i god form. Jobben er jo grunnen til Europa-oppholdet!

Vær lærevillig og konsentrert

En ny jobb krever at du må lære mange nye ting. De som er flinke til å lære, er gode lyttere, observerer og stiller spørsmål. Still ikke spørsmål før du har lyttet og observert. Ta notater når du får informasjon, slik at du unngår å måtte stille det samme spørsmålet flere ganger.

Samle opp spørsmål

Organisasjonen har kanskje en ”åpen-dør-politikk”, men det betyr ikke at det er en invitasjon til å avbryte sjefen eller kolleger i utide. Vurder hvert problem, slik at du kan formulere klare og relevante spørsmål. Hvis det er mulig, så bør du samle opp spørsmål for å minimalisere avbrytelsene.

Vær konkret

Vær våken og forsøk å finne ut hva folk virkelig mener. Tenk på dette, for eksempel: Når noen sier, "Jeg vil gjerne ha dette gjort så fort som mulig”. Betyr det 20 minutter eller 20 dager? Be om spesifikke tidsrammer!

Spør sjefen hvordan du blir vurdert. Hvis du vet hva som forventes av deg, vil det minske sjansen for misforståelser. 

Vær ydmyk

Når du begynner i en ny jobb, kommer du helt sikkert til å gjøre mange feil. Ikke skjul feilene dine og ikke skyld på andre. Innrøm dem og lær av dem.

Vær åpen og interessert

Å komme overens med de andre på jobben er minst like viktig som dine praktiske ferdigheter. I et nytt miljø, tar det tid å bli kjent, men jobb hardt, og du vil lykkes!

Vær høflig, oppfør deg naturlig måte og fremhev din vilje til å lære!

Og aller viktigst: Vær utadvendt, ta kontakt, ta initiativ, snakk med kolleger og andre du møter i jobbsammenheng. Jo mer åpenhet og interesse du viser, desto raskere blir du inkludert i miljøet.