Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reise ut som lærling til Europa

Det er mange gode grunner til å dra til utlandet for arbeidsutplassering.

Når kan jeg reise ut?

Internasjonalt servicekontor sender hovedsakelig ut lærlinger som er i sitt andre lærlingår. Dette er blant annet for at lærlingen skal ha tilegnet seg god fagkunnskap hjemme i Norge før han/hun reiser til utlandet.

Høsten eller våren

Internasjonalt servicekontor sender ut lærlinger to ganger i året, på høsten og på våren.

De som reiser ut på høsten reiser i begynnelsen av september og kommer hjem i midten av desember. Utreise på våren er i begynnelsen av januar og hjemreise i midten av april. Ved spesielle omstendigheter gjøres unntak.

Hvor lenge varer utenlandsoppholdet?

Oppholdet varer i 14 uker - tre uker på språkkurs og 11 uker arbeidsutplassering i bedrift. For de som reiser til Danmark gjelder ikke dette. De vil ikke få språkkurs, og vil tilbringe alle 14 ukene i bedrift. De som reiser til engelskspråklige land (Storbritannia og Irland), får to uker på språkskole og 12 uker i bedrift.

Blir oppholdet godkjent som en del av læretida?

Ja, oppholdet blir godkjent som en del av læretida. Du får altså ikke forlenget læretida dersom du reiser til utlandet.

Hva skjer om jeg avbryter oppholdet underveis?

Dersom du avbryter oppholdet før tiden uten gyldig grunn, må du tilbakebetale stipendet fra Internasjonalt servicekontor, helt eller delvis.

Ved avbrudd på grunn av sykdom, skade eller kriminelle handlinger, må legeerklæring, eventuelt politierklæring forelegges.

Mange valgmuligheter

Skoler, myndigheter og europeiske mobilitetsprogrammer, slik som for eksempel Erasmus+, gir deg muligheter til å velge mange ulike former for utenlandsopphold.

Hvorfor reise ut?

Du lærer språk og kultur

To åpenbare grunner er språkopplæring og det vi kaller ”interkulturell kompetanse”. Varigheten av oppholdet er selvfølgelig av betydning her; desto lengre oppholdet er, jo bedre blir forståelsen av språket og den utenlandske kulturen.

Personlig utvikling

Et viktig aspekt er den personlige utviklingen for deg som lærling. Evnen til å tilpasse seg nye omgivelser, lære seg til å ta initiativ, bli mer tolerant og moden er nøkkelord i denne forbindelse. Når du drar til utlandet, er du nødt til å gjøre ”justeringer” i atferden din, både personlig og profesjonelt. En utplassering i utlandet er svært effektiv for å tilegne seg slike ferdigheter.

Internasjonal kunnskap

Virksomheter, skoler og myndigheter fremhever betydningen av å ha arbeidstakere med internasjonal bakgrunn.

Det er også stor interesse blant unge mennesker for å reise og arbeide i utlandet. Det er en naturlig konsekvens av økt globalisering og at det har blitt enklere å reise. Kanskje gjelder også eksempelets makt: Du ser at andre reiser. 

Oppfylle drømmer

Reising er sett på som et middel til ”å få oppfylt sine drømmer”. Man gjør noe helt annet enn det man pleier i en periode, og man tilegner seg ny kunnskap og får nye erfaringer.

Enklere neste gang

Positive erfaringer med arbeidsutplassering i utlandet senker terskelen for senere studier eller arbeidsperioder i utlandet. Har du gjort det før, er det enklere å kaste seg ut i det igjen. Et utenlandsopphold gir deg en god basis for forståelse av andre kulturer, også om du reiser et annet sted neste gang.

Sist oppdatert 03.04.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering